โรฮิงญา หนีค่ายอพยพ หวั่นแพร่ โควิด-19

วันที่ 12 เม.ย. 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่ และจิตรอาสา ร่วมฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ทางเท้า ถนน ยานพาหนะ ที่จอดอยู่บริเวณ ย่านการค้า กลางเมืองกระบี่ หลังจากมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพิ่มขึ้น และมีบุคคลผู้ที่ใกล้ชิด สัมผัสผู้ป่วย แต่ยังไม่แสดงอาการป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ที่อาจเดินทางเข้าพื้นที่ย่านการค้ากลางเมืองกระบี่ในช่วงที่ผ่านมา ประชาชน กังวลว่าอาจได้การติดเชื้อจึงร้องขอให้ ทางเทศบาลเมืองกระบี่ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อซ้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น.
ขณะที่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม ความเคลื่อนไหวของชาวโรฮิงจาในทะเลอันดามัน อย่างต่อเนื่อง หลังจาก มีรายงานว่า มีเรือผู้อพยพชาวโรฮีนจา จำนวน 5 ลำ ออกเดินทางจากประเทศบังกลาเทศ เนื่องจากเกรงกลัวการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างรวดเร็ว
รวมทั้งมีการห้ามเข้า ออกค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงจา ในขณะนี้ โดยผู้อพยพจะลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศเมียนมา และประเทศอื่นๆ ทั้งเส้นทางบก และทางน้ำเพิ่มมากขึ้น ในช่วงนี้,

ต่อมา มีรายงานว่าพบพิกัด 1 ลำอยู่ใกล้เกาะสอง ประเทศเมียนมา ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันไม่ให้เรือชาวโรฮีนจา เดินทางเข้าพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงเกาะต่างๆ โดยเด็ดขาด และชาวเรือประมง หากพบเบาะแสหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม แจ้ง ประสาน น.อ.สราวุธ สมสาย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่ ศรชล.ภาค 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: